TOP PRYMA

Recykling makulatury

  1. Start
  2. /
  3. Recykling makulatury
recykliing makulatury warszawa mazowieckie

Recykling makulatury, papieru – Województwo mazowieckie, Warszawa

Recykling makulatury stał się istotnym działaniem z zakresu ekologii. Szacunkowo przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie ok. 50 kg makulatury. Dzięki usłudze recyklingu można odzyskać nawet do 70% papieru, co zwiększa dbałość o planetę i zasoby naturalne.

Na czym polega recykling makulatury?

Recykling makulatury rozpoczyna się już od momentu wrzucenia papieru do odpowiednio oznaczonego kosza, skąd odpady zabierane są do punktu zbiórki, gdzie następuje sortowanie i usuwanie zanieczyszczeń. Następnie specjalne maszyny do recyklingu poddają odpady procesom chemicznym w celu uzyskania masy z drobnych, oczyszczonych włókien celulozy. W kolejnym etapie przy zastosowaniu wody i bąbli powietrza następuje odbarwianie i bielenie. Do bielenia stosuje się tlen, nadtlenek węgla i ozon. Na koniec następuje osuszanie recyklingowanego produktu.

Dlaczego recykling makulatury jest ważny?

Recykling to działanie związane z ekologią i ochroną zasobów naturalnych. Makulatura to papier pochodzący głównie z drzew, a ich wycinanie w celu produkcji papieru stanowi zagrożenie dla lasów i ekosystemów. Recykling makulatury pozwala ograniczyć wycinkę drzew i zachować przyrodę w lepszym stanie. Makulatura, która nie zostanie poddana recyklingowi, trafia na wysypiska śmieci, gdzie przyczynia się do tworzenia ogromnych ilości odpadów. Recykling papieru zmniejsza obciążenie wysypisk śmieci i redukuje problem odpadów komunalnych. Warto również zaznaczyć, że przetwarzanie makulatury na nowy papier przy użyciu recyklingu jest znacznie bardziej energetycznie efektywne, niż produkcja papieru z surowców wtórnych. To pomaga obniżyć emisje gazów cieplarnianych związaną z przemysłem papierniczym.

Recykling makulatury – z nami zadbasz o środowisko

Z punktu widzenia dbałości o środowisko recykling makulatury jest bardzo ważny, dlatego jeżeli masz duże ilości papieru, z którymi nie wiesz, co zrobić, możesz oddać je nam, a my przetworzymy je do kolejnego użycia. Recykling makulatury to kropla w morzu działań, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Jednak każda kropla ma znaczenie, a nasze indywidualne i zbiorowe wysiłki mogą znacząco wpłynąć na stan naszego środowiska.  Dlatego zachęcamy wszystkie osoby i firmy z Warszawy i innych miejscowości w województwie mazowieckim, do skorzystania z naszych usług. Wykonujemy recykling makulatury w sposób zgodny z ustalonymi normami i przepisami prawnymi.

Nasza firma zadba o odpowiednią utylizację dokumentów.

Masz pytania?